Home

Woongarant Volmacht verzorgt de backoffice voor alle Woongarant Schadeverzekeringsproducten die exclusief via de vestigingen van De Hypotheker worden aangeboden.

Als Gevolmachtigd Agent hebben wij de bevoegdheid om namens meerdere verzekeraars op te treden. Alle werkzaamheden waaronder verzekeringsaanvragen in behandeling nemen en beoordelen, premie vaststellen en incasseren en het tijdig en adequaat afhandelen van schades worden door ons zelfstandig uitgevoerd. Hierdoor kan ons team de clienten van De Hypotheker persoonlijker en sneller van dienst zijn.

Door onze volmacht kunnen wij maatwerk leveren. Zo sluiten onze producten volledig aan op de behoeften van de clienten van De Hypotheker.

De risicodragers van deze producten zijn bekende Nederlandse verzekeringsmaatschappijen. Deze verzekeringsmaatschappijen stellen de hoogste eisen aan de kwaliteit van onze dienstverlening.
Woongarant Volmacht is aangesloten bij de Nederlandse Vereniging van Gevolmachtigde Assurantiebedrijven en bij het Klachteninstituut Financiƫle Dienstverlening.