Premiebetaling

Voor uw Woongarant schadeverzekering moet u premie betalen. Deze premie betaalt u bijvoorbeeld iedere maand, of in 1 keer voor het hele jaar vooraf. Het niet betalen van de verschuldigde premie noemen we betalingsachterstand. U leest hier wat u moet doen als u een betalingsachterstand heeft.

Wat gebeurt er als u een betalingsachterstand hebt?

  1. Wij sturen u een betalingsherinnering.
    Betaal de premie zo snel mogelijk als u de betalingsherinnering
    heeft ontvangen.
  2. Heeft u de premie uiteindelijk niet op tijd betaald?
    Dan schorten wij de dekking van uw verzekering op en uiteindelijk beëindigen wij uw verzekering. Ook kunnen wij een incassobureau inschakelen. De incassokosten kunnen flink oplopen. Die kosten betaalt u.

Wij incasseren maar 1x premie

Als wij hebben afgesproken dat wij uw premie incasseren, incasseren wij deze verschuldigde premie maar 1x. Lukt het niet om de premie van uw rekening af te schrijven? Dan verwachten we dat u de premie zelf naar ons overmaakt.

Betaal uw achterstand aan Woongarant Volmacht

U kunt de premie die u niet heeft betaald overmaken naar Woongarant. Woongarant heeft hiertoe het volgende rekeningnummer:
NL06 RABO 0321 50 71 26 op naam van Woongarant Volmacht.
Bij het kenmerk vult u uw polisnummer in.

Heeft u een motor- of autoverzekering?

Heeft u een Woongarant autoverzekering of motorverzekering? Dan attenderen wij u graag op het volgende.

U rijdt onverzekerd rond. Wat is het risico?

Als de premie niet op tijd is betaald, heeft u ook op uw auto- of motorverzekering geen dekking. Schade die u aan anderen toebrengt is dan niet verzekerd. Dat kan behoorlijk in de papieren lopen. Denk hierbij alleen maar aan het veroorzaken van blijvend letsel. Dat is een behoorlijk groot risico. Vandaar dat de WA verzekering voor uw auto of motor verplicht is en u dus ook verplicht bent de verschuldigde premie te voldoen. De RDW controleert regelmatig of auto’s wel verzekerd zijn. Is uw auto niet meer verzekerd, dan kan de RDW een boete opleggen. Deze boete kan oplopen tot honderden euro’s en wordt aangekondigd in een brief waarin het RDW u verzoekt om een zogeheten “artikel 34 brief’.

Een artikel 34 brief. Wat is dat?

De RDW kan u vragen om een artikel 34 brief. Een artikel 34 brief is een bewijs van verzekering voor uw auto. Dit bewijs wordt afgegeven door de verzekeraar van de auto. Uw auto moet dan wel voorzien zijn van een geldige verzekering op die dag. Dit artikel 34 formulier is 1 dag geldig.