Skip to content

De Aansprakelijkheidsverzekering

De Aansprakelijkheidsverzekering voor Particulieren biedt u dekking als u schade of letsel bij een ander veroorzaakt. Want hoe voorzichtig u ook bent, dit risico is altijd aanwezig. De verzekering is dus belangrijk, voor u én voor de ander!

Wat is verzekerd?
Als u schade aan een ander toebrengt, kan die ander een schadevergoeding van u vragen. Als u aansprakelijk bent, moet u die schade in de regel vergoeden. In het algemeen geldt dat u aansprakelijk bent als u onrechtmatig heeft gehandeld en schuld heeft. U bent onder andere aansprakelijk en dus verzekerd voor:

 verwondingen die u bij iemand anders veroorzaakt;
schade die u veroorzaakt aan spullen van iemand anders;
 schade die uw huisdier aan (spullen van) iemand anders veroorzaakt;
schade die u veroorzaakt tijdens een vriendendienst. Bijvoorbeeld u helpt een vriend verhuizen en u laat per ongeluk zijn bank van de trap vallen. U bent in dit geval verzekerd tot € 12.500,- voor schade die u veroorzaakt.

Wat is niet verzekerd?
Niet verzekerd is onder andere:

 schade aan spullen van jezelf of iemand anders in je gezin;
 schade aan spullen die u of uw gezinslid huurt, leaset of een tijdje voor een ander bewaart;
 schade die u of uw gezinslid veroorzaakt tijdens het werk;
 schade veroorzaakt met motorrijtuigen, luchtvaartuigen of vaartuigen;
 schade die u of uw gezinslid met opzet heeft veroorzaakt.

Wij geven hier alleen een samenvatting van de dekkingen. In de polisvoorwaarden van onze Aansprakelijkheidsverzekering leest u precies wanneer u wel en niet bent verzekerd.

Waar geldt de dekking?
De dekking geldt voor de hele wereld. Als u niet meer in Nederland woont, heeft u na 30 dagen geen dekking meer. Gaat uw kind voor studie of een daarbij horende stage naar het buitenland? Dan is er na vertrek maximaal nog 1 jaar dekking.

Wie zijn er verzekerd?
Met de Aansprakelijkheidsverzekering zijn naast uzelf ook andere gezinsleden verzekerd. U en uw gezin zijn verzekerd voor aansprakelijkheid voor schade die u onbedoeld toebrengt aan anderen. Ook schade die uw huisdier veroorzaakt, is standaard gedekt. Hieronder ziet u wie er precies verzekerd zijn.

uw echtgenoot of partner;
ongetrouwde kinderen die thuis of voor studie buitenshuis wonen;
kinderen in een verpleegtehuis;
inwonende (groot-)ouders;
inwonende schoonouders;
iInwonende ongetrouwde familieleden;
iemand anders die in gezinsverband bij u woont;
huishoudelijk personeel, inwonende au pair;
uw logés;
logés van iemand met wie u in gezinsverband samenwoont.

Doelgroepomschrijving:

De Aansprakelijkheidsverzekering is geschikt voor alle Nederlandse huishoudens (ingezetenen) van 16 jaar en ouder die hun vermogen willen beschermen voor schadeclaims van derden.

Heeft u schade te melden?
Back To Top