Skip to content

De All in Inboedelverzekering

Deze All in Inboedelverzekering van Woongarant maakt onderdeel uit van het All in Woonpakket. Deze verzekering biedt dekking voor de spullen in uw huis, tuin en schuur. Deze spullen noemen wij ook wel uw inboedel. Met een inboedelverzekering verzekert u uw inboedel tegen schade. Schade aan uw huis zelf is bij een inboedelverzekering niet meeverzekerd, hiervoor sluit u een opstalverzekering af.

Wat is verzekerd?
Wij vergoeden schade door een onverwachte gebeurtenis aan de door u verzekerde inboedel. Uw inboedel is verzekerd voor de meest voorkomende risico’s, zoals brand, diefstal en lekkage, maar ook voor schade andere plotselinge en onvoorziene gebeurtenissen, zoals vallen, stoten en botsen. U heeft een beperkte dekking voor uw inboedel:

 buiten de woning maar op het perceel waarop de woning staat;
buiten het perceel waarop de woning staat.

Geen eigen risico
Er geldt geen algemeen eigen risico voor deze verzekering, ook niet voor stormschade.

Maximum verzekerde bedragen
Algemeen:
geld en geldswaardig papier € 1.000,-
aanhangwagens en accessoires van vaartuigen als die zich in de woning bevinden of buiten de woning op het perceel € 1.000,-

Bij diefstal:
sieraden € 6.000,-
foto-, video-, audio- en computerapparatuur € 12.000,-
bijzondere bezittingen (verzamelingen, antiek, kunst en muziekinstrumenten) € 15.000,-

Wat is niet verzekerd?
De All in Inboedelverzekering biedt een ruime dekking. Maar wij vergoeden niet alles. Dit geldt bijvoorbeeld voor schade:

 door een aardbeving of overstroming;
 door normaal huishoudelijk gebruik, zoals krassen, barsten en vlekken;
 als die geleidelijk is ontstaan, bijvoorbeeld door slijtage, veroudering of roest;
 door (poging tot) diefstal, inbraak en vandalisme als het woonhuis is gekraakt of langer dan twee maanden leegstaat;
 door opzet;
door activiteiten die wettelijk niet zijn toegestaan;
 door eigen gebrek of huisdieren.

Wij geven hier alleen een samenvatting van de dekkingen. In de polisvoorwaarden van onze All in Inboedelverzekering leest u precies wanneer u wel en niet bent verzekerd.

Verplichte verzekering?
Er is geen wettelijke verplichting om een inboedelverzekering af te sluiten.

Vergoeding van uw schade
Als de schade onder de dekking valt, vergoeden wij het bedrag dat nodig is om de inboedel te vervangen of te herstellen. Het uitgangspunt is de nieuwwaarde. Wij kunnen hier een bedrag van aftrekken vanwege veroudering of slijtage (vergoeding op basis van de dagwaarde).

Garantie tegen onderverzekering
Bij het aanvragen van de All in Woonhuispakket, verstrekt u aantal gegevens over uw woning aan ons. Aan de hand van deze gegevens worden het verzekerd bedrag van zowel uw woonhuisverzekering als uw inboedelverzekering vastgesteld en wordt er ook vastgesteld of er garantie tegen onderverzekering van toepassing is op uw verzekering.

Als op het moment van schade, het verzekerde bedrag op uw polis lager is dan de waarde van uw inboedel op dat moment, is er sprake van onderverzekering. Indien er in dat geval garantie tegen onderverzekering op uw polis van toepassing is, vergoeden wij uw schade op het moment dat deze onder de dekking van uw verzekering valt. Wij vergoeden dan dus uw schade ongeacht de werkelijke waarde van uw inboedel

Indien u geen garantie tegen onderverzekering heeft, wordt bij onderverzekering bij schade, maximaal het bedrag vergoed dat als verzekerd bedrag op uw polis staat vermeld. Bij deelschades zullen wij geen beroep doen op deze onderverzekeringsregel en de volledige schade uitkeren, maar wij keren in elk geval nooit meer uit dan het op uw polisblad vermelde verzekerde bedrag.

Doelgroepomschrijving:

Geschikt voor alle Nederlandse huishoudens (ingezetenen) van 18 jaar en ouder. Om hun vermogen te beschermen voor de kosten bij schade aan de inboedel in hun koopwoning. Deze dekking is onlosmakelijk verbonden en alleen in combinatie af te sluiten, met de opstalverzekering uit het All in Woonpakket.

Heeft u schade te melden?
Back To Top