Skip to content

De Woongarant Bouwverzekering

Bouwverzekering voor particulieren. Gaat u zelf uw huis verbouwen? Dan is het verstandig om een bouwverzekering voor particulieren toe te voegen aan uw All In Woonpakket. Een opstalverzekering dekt schade tijdens aan- of verbouw van de woning slechts beperkt.

U kunt zich aanvullend verzekeren met een bouwverzekering voor particulieren waarmee u verzekerd bent voor schade aan bouwmaterialen en het werk dat gedaan wordt, zelfs als er sprake is van eigen gebrek. Ook zijn de bouwmaterialen verzekerd tegen diefstal. Tenslotte is ook de schade verzekerd die anderen lijden door uw bouwwerkzaamheden.

Deze verzekering heeft een maximale looptijd van 12 maanden.

Wat is verzekerd?
materiële schade aan het bouwwerk tijdens de bouwperiode.
schade aan het bouwwerk door bijvoorbeeld storm, brand, instorting, vandalisme of waterschade.
schade aan anderen veroorzaakt door jouw eigen bouwwerkzaamheden.
diefstal van bouwmaterialen vanaf het bouwterrein.
De aansprakelijkheid voor jou als opdrachtgever voor schade aan anderen tijdens de bouwperiode.

Wat is niet verzekerd?
schade door slijtage, corrosie (roestvorming) en andere geleidelijke achteruitgang.
schade doordat u het bouwwerk gebruikt vóór de oplevering van het bouwproject.
schade bij projecten met werkzaamheden in of onder de grond zoals kelderbouw, heien, ontgraven of bronbemaling is de aansprakelijkheid van aannemers niet verzekerd.
kosten door een faillissement van een aannemer.
als geen sprake is van beschadiging, bijvoorbeeld als iets niet aan de eisen voldoet.

Bekijk de polisvoorwaarden voor een overzicht van alle situaties waarin schade wel/niet verzekerd is.

Bekijk ook:

Polisvoorwaarden Bouwverzekering

Verzekeringskaart

Doelgroepomschrijving:

Moet hier nog een omschrijving komen?

Heeft u schade te melden?
Back To Top