Skip to content

De Gezinsongevallenverzekering

Met een gezinsongevallenverzekering heeft u recht op een vergoeding als u of iemand uit uw gezin door een ongeval blijvend invalide raakt. Deze verzekering keert bij overlijden of blijvende invaliditeit éénmalig een bedrag uit om grote uitgaven te financieren. Denk hierbij aan aanpassingen in de woning, een aangepaste auto of extra zorg.

Wat is verzekerd?
Deze verzekering kent hoge verzekerde bedragen voor zowel overlijden als blijvende invaliditeit:

overlijden € 6.000,-
blijvende invaliditeit tot 13 jaar en vanaf 70 jaar tot maximaal € 75.000,-
blijvende invaliditeit vanaf 13 jaar en tot 70 jaar tot maximaal € 262.500,-

Naast een uitkering bij overlijden of blijvende invaliditeit zijn er ook bijzondere vergoedingen zoals:

unieke vergoeding voor bijles;
vergoeding voor vervoerskosten naar school;
vergoeding daggeld tijdens ziekenhuisopname;
vergoeding van tandheelkundige kosten.

Uitkering bij blijvende invaliditeit
Als u door een ongeval een bepaald lichaamsdeel helemaal niet of nog maar gedeeltelijk kunt gebruiken, dan ontvangt u van ons een percentage van het verzekerde bedrag. Bij uitbetaling van het verzekerde bedrag is van belang in welk mate u invalide bent geworden.

In onderstaande tabel ziet u de percentage van het verzekerde bedrag bij blijvende invaliditeit. Deze percentages keren we alleen uit als u dat lichaamsdeel helemaal niet meer kunt gebruiken.

Lichaamsdeel/orgaan Percentage van het verzekerd bedrag
Gezichtsvermogen van beide ogen 100%
Gezichtsvermogen van één oog 30%
Gezichtsvermogen van één oog bij totaal verlies 70%
Gehoor van beide oren 60%
Gehoor van één oor 25%
Gehoor van één oor bij totaalverlies gehoor 35%
Een hand of meer dan drie vingers aan die hand 60%
Duim 75%
Een arm 75%
Een arm 75%
Wijsvinger 15%
Middelvinger 12%
Ringvinger of pink 12%
Been 70%
Voet 50%
Grote teen 5%
Een andere teen dan grote teen 3%
Milt 5%
Reuk- of smaakvermogen 5%
Nier 10%

Uitkeren bij gedeeltelijk invalide
Indien u een bepaald lichaamsdeel nog maar gedeeltelijk kunt gebruiken keren we het percentage uit van het gedeelte dat niet meer functioneert

Doelgroepomschrijving:

Moet hier nog een omschrijving?

Heeft u schade te melden?
Back To Top