Skip to content

De Kostbaarhedenverzekering

Een uitstekende aanvulling op de inboedelverzekering is de Kostbaarhedenverzekering. Uw bezittingen zijn binnenshuis goed verzekerd, maar wat als er schade ontstaat aan uw dure gitaar of aan een waardevol sieraad?

Met de Kostbaarhedenverzekering heeft u voor uw speciale waardevolle zaken een mooie aanvullende dekking boven op de al uitgebreide dekking van uw Inboedelverzekering. U kunt al uw waardevolle zaken, waaronder uw sieraden, muziekinstrumenten en fotoapparatuur extra verzekeren zodat deze zelfs tegen verlies en diefstal wereldwijd verzekerd zijn. Deze dekking sluit u eenvoudig af als aanvulling op uw inboedelverzekering.

Wat is verzekerd?
De Kostbaarhedenverzekering is een all risk verzekering, wat betekent dat de zaken die op uw polisblad genoemd zijn, verzekerd zijn als er schade aan deze zaken wordt veroorzaakt door een plotselinge en onverwachte gebeurtenis. De maximale vergoeding per verzekerde zaak bedraagt € 12.500,-. U leest in de verzekeringsvoorwaarden welke schades wel of niet door ons verzekerd worden.

Waar bent u verzekerd?
U bent standaard wereldwijd verzekerd, tenzij op uw polis een ander gebied staat aangegeven.

Eigen risico
Er is geen eigen risico van toepassing op de Kostbaarhedenverzekering.

Niet verzekerd
De Kostbaarhedenverzekering biedt een ruime dekking. Maar wij vergoeden niet alles. Dit geldt bijvoorbeeld voor schade door:

opzet, roekeloosheid, ernstige nalatigheid of zorgeloosheid van u;
 het onbeheerd achterlaten van de verzekerde zaken buiten de woning;
 slecht of achterstallig onderhoud;
 een eigen gebrek, eigen bederf of de aard of de natuur van de zaak zelf;
 slijtage en/of andere langzaam werkende invloeden, dan wel milieuverontreiniging;
normaal gebruik, zoals vlekken, krassen, schrammen en deuken.

Doelgroepomschrijving:

Moet hier nog een omschrijving komen?

Heeft u schade te melden?
Back To Top