Ga naar hoofdinhoud

De Pleziervaartuigenverzekering

Uw boot staat zowel op het water als in de haven bloot aan vele risico’s. Steeds meer mensen ontdekken de vrijheid op het water, waarop ook de kans op schade toeneemt. U kunt uw zeil- of motorboot zeer uitgebreid verzekeren, inclusief de inboedel op de boot en eventuele uitrusting. Ook een trailer kan meeverzekerd worden.

Dekking
U kunt uw boot WA, WA beperkt casco of WA volledig casco (all risk) verzekeren.

WA dekking
Een WA dekking wordt veel gekozen voor wat oudere boten. De verzekering biedt dekking voor:
 schade aan derden € 5.000.000,-;
 opruimings- en bergingskosten;
 bereddingskosten;
 bijboot (indien meeverzekerd).

WA beperkt casco dekking
De WA beperkt casco dekking is een uitbreiding op de WA dekking. Deze verzekering dekt schade aan uw boot door een aantal in de voorwaarden genoemde oorzaken. De verzekering biedt onder andere dekking voor:
 schade aan derden € 5.000.000,-;
 opruimings- en bergingskosten;
 bereddingskosten;
 bijboot (indien meeverzekerd);
 brand, explosie, bliksem, storm en inductie na blikseminslag;
 diefstal & inbraak;
 nautische apparatuur en gereedschappen voor particulier gebruik aan boord
meeverzekerd.

WA casco dekking:
Naast de WA en WA beperkt cascodekking kunt u ook kiezen voor de WA casco dekking. De WA casco dekking is de meest uitgebreide dekking, waar bijna alle risico’s onder vallen. De verzekering dekt onder meer het volgende:
 schade aan derden € 5.000.000,-;
 opruimings- en bergingskosten;
 bereddingskosten;
 bijboot (indien meeverzekerd);
 brand, explosie, bliksem, storm en inductie na blikseminslag;
 diefstal & inbraak;
 nautische apparatuur en gereedschappen voor particulier gebruik aan boord meeverzekerd;
 aanvaring (schade aan eigen boot);
 vandalisme;
 lekvaren (rubberen boot);
 verduistering en joyvaren;
 schade door vorst ontstaan door bevriezing. Schade aan uw boot door vorst vergoeden wij
alleen als u uw motor en boot voldoende winterklaar heeft gemaakt;
 ieder ander van buiten komen onheil;
 blaasvorming in het polyester onder bepaalde voorwaarden;
 eigen gebrek voortstuwingsinstallatie en generatoren. Het eigen gebrek zelf is ook
verzekerd. Deze dekking geldt alleen voor installaties en generatoren jonger dan 20 jaar;
 eigen gebrek van het vaartuig. Het eigen gebrek zelf is ook verzekerd;
 transport van het vaartuig over de weg of over het water.

U kunt uw Pleziervaartuigenverzekering naar keuze uitbreiden met een aanvullende ongevallen en/of rechtsbijstanddekking.

Pluspunten
De Pleziervaartuigverzekering kent onder andere de volgende pluspunten:
standaard Europa dekking;
tot 50% korting in verband met schadevrij varen;
geen eigen risico;
ongevallendekking standaard verzekerd;
inboedel standaard meeverzekerd;
uitgebreide vaartuigenhulp bij schade.

Op deze verzekering is een eigen risico van toepassing. U kunt kiezen uit: € 0,-, € 250,- of € 500,- eigen risico.

Dit is alleen een samenvatting van de dekking, de volledige dekking leest u in de polisvoorwaarden.

Doelgroepomschrijving:

geschikt voor alle Nederlandse huishoudens (ingezetenen) van 18 jaar en ouder. Om hun vermogen te beschermen voor kosten bij schade aan en door het bezit van een zeilboot, motorboot, sloep of jacht.

Heeft u schade te melden?
Back To Top