Skip to content

De Rechtsbijstandsverzekering

Wanneer u een geschil heeft met een persoon of bedrijf is het inroepen van juridische hulp soms de enige oplossing. Een advocaat in de hand nemen is vaak erg duur. Een rechtsbijstandverzekering is dan een uitkomst. Met deze verzekering heeft u recht op juridische hulp van specialisten van onze rechtsbijstandsverzekeraar.

De Rechtsbijstandverzekering van DAS kent een drietal varianten; u stemt deze af op uw wensen. Bij alle varianten is er sprake van gezinsdekking. In de dekkingsoverzichten van de verschillende dekkingen kunt u precies nakijken waarvoor u verzekerd bent.

De Basisdekking
Een dekking voor consumenten- en woongerelateerde geschillen. Hierbij moet u bijvoorbeeld denken aan geschillen met een leverancier van producten, de verkopende partij van uw aangekochte woning of de aannemer.

Bekijk dekkingsoverzicht

De Middendekking
De verzekerde rubrieken vanuit de Basisdekking, uitgebreid met de de modules verkeer en werk. Hierbij maakt u aanspraak op rechtsbijstand bij bijvoorbeeld een aanrijding met de auto maar ook bij een onverhoopt geschil met uw werkgever.

Bekijk dekkingsoverzicht

De Compleetdekking
De meest uitgebreide dekking, biedt dekking voor alle juridische geschillen op een aantal specifieke uitsluitingen in de polisvoorwaarden na.

Bekijk dekkingsoverzicht

Ook kunt u kiezen voor onze Rechtsbijstand Midden Plus dekking van ARAG

De Middendekking Plus
Ook bij deze variant is er sprake van gezinsdekking. Met de Woongarant Midden Plus dekking krijgt u juridische hulp van juristen van ARAG Rechtsbijstand bij een onverwacht conflict. U heef dekking voor geschillen uit de modules, verkeer, consument & Wonen en Verkeer. Ook voor sommige conflicten uit het personen en familierecht bestaat dekking. In de voorwaarden leest u precies terug waar u dekking voor heeft.

Bekijk voorwaarden

Waarvoor ben u niet verzekerd.
U bent niet verzekerd als er geschillen zijn ontstaan vóór de ingangsdatum van de verzekering. Overige beperkingen op de dekking leest u in de verzekeringsvoorwaarden.

Heeft u schade te melden?
Back To Top