Skip to content

De Jazeker Woonhuisverzekering

Deze Jazeker Woonhuisverzekering van Woongarant biedt u dekking als uw woning geheel of gedeeltelijk verloren gaat. Als de schade onder de dekking valt, vergoeden wij het bedrag dat nodig is om de woning te herbouwen of te herstellen.

Wat is verzekerd?
Wij vergoeden schade door een onverwachte gebeurtenis aan de verzekerde woning. De verzekering biedt dekking voor de meest voorkomende schades aan uw woning. Onder meer is gedekt:
schade door brand, rook, schroeien of blussen;
schade door inbraak of diefstal;
schade door storm, bliksem, hagel, sneeuw of regen;
schade door water of stoom – uit leidingen of riolering;
vandalisme;
schade door het omvallen van bomen, hijskranen of hoogwerkers.

We geven hier alleen een samenvatting van de dekking. In de polisvoorwaarden van onze Jazeker Woonhuisverzekering leest u meer informatie.

Naast uw woning, zijn ook schades aan uw schuur, garage of tuinhuisje verzekerd.

Geen eigen risico
Er geldt voor stormschade een eigen risico van € 250,- per gebeurtenis.

Glasdekking
De Jazeker Woonhuisverzekering vergoedt schade aan glas die ontstaat door bijvoorbeeld brand, storm, hagel of inbraak. Ook glasschade die u per ongeluk zelf veroorzaakt is gedekt. Krassen op ruiten, schade door werkzaamheden of vocht in dubbel glas is niet meeverzekerd.

Dekking zonnepanelen
Ook zonnepanelen vallen onder de dekking van uw Jazeker Woonhuisverzekering. Het maakt daarbij niet uit of de zonnepanelen aan uw dak vastzitten of in de tuin. U kunt zich niet verzekeren voor schade die is ontstaan door het verkeerd bevestigen van de panelen.

Wat is niet verzekerd?
De Jazeker Woonhuisverzekering biedt een ruime dekking voor schade aan uw woonhuis. De Jazeker Woonhuisverzekering vergoed echter niet alle schade. Alleen schade die wij noemen in de polisvoorwaarden is gedekt.
Schade die wij hoe dan ook nooit vergoeden is schade:
 door atoomkernreacties of een aardbeving;
 door overstromingen of neerslag via openstaande ramen;
 die geleidelijk ontstaat of te voorzien is, bijvoorbeeld door slijtage, slecht onderhoud of een verzakking;
 door eigen gebrek of huisdieren.

Wij geven hier alleen een samenvatting van de dekkingen. In de polisvoorwaarden van onze Jazeker Woonhuisverzekering leest u precies wanneer u wel en niet bent verzekerd.

Verplichte verzekering?
Er is geen wettelijke verplichting om een opstalverzekering af te sluiten, maar uw hypotheekverstrekker kan wel eisen dat u een opstalverzekering voor uw woning afsluit, omdat uw woning het onderpand is voor de hypotheekverstrekker.

Indien de hypotheekverstrekker niet als eis stelt dat u een opstalverzekering sluit, kan het nog steeds verstandig zijn om deze af te sluiten. Uw woning is veel waard en een onverzekerde schade aan uw woning kan grote gevolgen hebben.

Indien u in een appartement woont, dan is de opstalverzekering meestal geregeld via de Vereniging van Eigenaren (VvE). U heeft dan geen losse opstalverzekering af te sluiten maar kunt u bijvoorbeeld een All In Appartementenpakket afsluiten.

Herbouwwaarde van uw woning en schade
Soms gebeurt het dat uw huis heel ernstig beschadigd raakt, door bijvoorbeeld brand of een hele grote waterschade. Op het moment dat uw huis na een schade onbewoonbaar is geworden en wij dekken de schade, zorgen wij ervoor dat u een bedrag ontvangt waarmee u de woning opnieuw kunt laten bouwen. De kosten die hiervoor gemaakt worden noemen wij de herbouwwaarde van uw woning.

Is de schade minder ernstig en is uw woning te herstellen, dan schakelen wij een herstelbedrijf in om de schade te herstellen. Wij handelen de kosten met het herstelbedrijf af. U kunt er echter ook voor kiezen om zelf een herstelbedrijf in te schakelen. Als u hiervoor kiest, betalen wij u de herstel- of herbouwwaarde die de schade-expert heeft vastgesteld.

Indexering
De herbouwwaarde van een woning wordt deels bepaald door de kosten van bouwmaterialen en arbeid. Omdat deze kosten per jaar kunnen schommelen, kan de herbouwwaarde van uw woning ook schommelen. Hier kunnen wij jaarlijks de premie voor uw verzekering op aan passen. Dit heet indexeren van de premie.

Garantie tegen onderverzekering
Bij het aanvragen van uw Jazeker Woonhuisverzekering, verstrekt u aantal gegevens over uw woning aan ons. Aan de hand van deze gegevens wordt het verzekerd bedrag, de hoogte van de premie en de verzekeringsvoorwaarden vastgesteld. Ook wordt vastgesteld of er garantie tegen onderverzekering van toepassing is op uw verzekering.

Als op het moment van schade, het verzekerde bedrag op uw polis lager is dan de waarde van uw woning op dat moment, is er sprake van onderverzekering.
Indien er in dat geval garantie tegen onderverzekering op uw polis van toepassing is, vergoeden wij uw schade op het moment dat deze onder de dekking van uw verzekering valt. Wij vergoeden dan dus uw schade ongeacht de werkelijke waarde van uw woning.

Indien u geen garantie tegen onderverzekering heeft, wordt bij onderverzekering bij schade, maximaal het bedrag vergoed dat als verzekerd bedrag op uw polis staat vermeld. Bij deelschades zal de schadevergoeding pro rata worden berekend in dat geval.

Doelgroepomschrijving:

Geschikt voor alle Nederlandse huishoudens (ingezetenen) van 18 jaar en ouder. Om hun vermogen te beschermen voor de kosten bij schade aan hun eigen woning.

Heeft u schade te melden?
Back To Top